Tjänster

Bilda+Bolag.jpg

Bilda Bolag

Vill du starta en verksamhet hjälper vi dig gärna med råd kring lämplig bolagsform, samt kan hjälpa dig med all administration kring starten

löpande+bokföring.jpg

Löpande redovisning

Vi hjälper till med rätt upplägg i digitaliserade former, beroende på ifall du vill sköta vissa moment själv, eller att vi gör fakturering, betalningar, bokföring, med mera. När månaden är slut levererar vi resultat- och balansrapport efter era önskemål. Vi har kompetens inom många olika bokföringsprogram, och anpassar vårt arbete efter behovet som finns. Vi arbetar bland annat i Fortnox, BL, Visma och Hogia samt Wolter Kluwer´s diverse skatteprogram.

loneadministration.jpg

Löneadministration

Vi sköter löner i företag från 1 anställd upp till hundra anställda, såväl åt företag i Stockholm som åt företag i övriga landet. Beroende på era behov sätter vi upp en bra lösning – exempelvis kan vi erbjuda system med tidrapportering i mobil-app, etc. Vi har kompetens inom flera olika löneprogram, och kan därför anpassa oss till era behov. Vi arbetar bland annat i Visma Lön, Hogia Lön samt BL lön.

löpande+bokföring.jpg

Årsbokslut & Årsredovisning

När räkenskapsåret är slut gör vi årsbokslut och årsredovisning, samt sköter kontakt med er eventuella revisor. För företag som själva sköter löpande redovisning kan vi ändå stå till tjänst med att upprätta årsbokslut och årsredovisning, och vid behov även koncernredovisning.

apple-brainstorming-business-908288.jpg

Inkomstdeklaration

Som ett sista steg i redovisningens årscykel upprättar vi inkomstdeklarationen baserat på reviderat årsbokslut och skatteberäkning. Vi kan även hjälpa till med upprättande av privatpersoners inkomstdeklarationer, komplett eller endast beräkning av K10-blanketten.

meeting.jpg

Rådgivning

Utifrån dina frågor hjälper vi till med rådgivning inom olika områden. Det vanligaste är att vi hjälper till med skattefrågor relaterade till bolagsägande. Vi har även kompetens inom exempelvis gränsöverskridande verksamhet, vi är en redovisningsbyrå som har erfarenhet av att hjälpa utlandsägda företag i Stockholm och övriga Sverige. Ifall ni står inför ovanligt komplexa frågor har vi ett nätverk av kvalificerade specialister som vi med glädje hänvisar till, inom allt från företagsaffärer till familjejuridik.

 

Behöver du hjälp med ekonomitjänster för ditt företag?

Varje samarbete är unikt och vi börjar alltid med en grundlig genomgång tillsammans med kunden för att kunna planera och genomföra uppdraget på bästa sätt.